Όροι Χρήσης

Τα στοιχεία που εισάγεται στις φόρμες επικοινωνίας είναι απολύτως εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτα άτομα, πέρα από τη διαιτολόγο/τις διαιτολόγους κι εξουσιοδοτημένα από εκείνη άτομα, τα οποία θα δεσμεύονται από την ίδια ρήτρα εχεμύθειας. Τα στοιχεία αυτά, θα διατηρούνται στο αρχείο του διαιτολογικού γραφείου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, για λόγους αρχειοθέτησης και ασφάλειας των επικοινωνιών.

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της παρούσας φόρμας, να δηλώσετε την εναντίωσή σας στη διατήρηση των δεδομένων και να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής τους από το σχετικό αρχείο. Στην περίπτωση αυτή, θα ενημερωθείτε εντός δέκα (10) ημερών για τη διαγραφή των στοιχείων σας από το σχετικό αρχείο.

Κλείστε ραντεβού